PIOTR HULL

8 / 10
MAJA

2017

TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA

KUP BILET
PRZEWIŃ
W DÓŁ

REM to interdyscyplinarny projekt, łączący teatr z choreografią baletową, literaturą, wideo-artem i operą. Zderzone w nim zostaną dwa skrajne doświadczenia, będące jednocześnie podstawowymi formami naszej nieobecności w świecie: sen i śmierć. Pomysłodawcą spektaklu jest Piotr Hull - fryzjer, wydawca magazynu Żurnal ArtBook, właściciel salonu Wilcza 18/1 w Warszawie. Do REM zaprosił między innymi aktora Marcina Bosaka, pierwszych solistów Polskiego Baletu Narodowego: Martę Fiedler i Pawła Koncewoja, tancerkę oraz wykładowczynię Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie Zofię Rudnicką, dyrygentkę Martę Radwan oraz dramaturżkę Ankę Herbut.

Tytuł REM stanowi odwołanie do powierzchniowej fazy snu, której towarzyszą zwykle marzenia senne oraz szybkie ruchy gałek ocznych (Rapid Eye Movement). Tego rodzaju sen to intymny, odbywający się na poziomie podświadomości dialog z samym sobą. To psychiczno-zmysłowe doświadczenie, rządzące się niepowtarzalną, trudną do uporządkowania wewnętrzną logiką. Operuje nieregularnym rytmem obrazów, świateł, strzępów narracji i wrażeń przestrzennych. U śniącego można wówczas zaobserwować częstsze niż zwykle skurcze serca, zwiotczenie mięśni, nierówny oddech i wysoką aktywność mózgu. Te właśnie objawy znajdą swój ruchowy i wizualno-dźwiękowy ekwiwalent w strukturze dramaturgicznej spektaklu.

Faza REM pozwala oczyścić umysł z informacyjnego szumu, pozostawiając jedynie najistotniejsze fakty, wspomnienia, nieuświadomione pragnienia oraz lęki. Spektaklowi zostaje więc nadana forma snu, przez który przewijają się poddane symbolizacji wydarzenia, kluczowe dla ludzkiej emocjonalności. Koncepcyjną warstwę REM organizuje refleksja na temat ulotności życia, wrażeniową - zmysłowość doświadczenia. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie układają się tu linearnie - tworzą raczej mozaikę myśli, powidoków oraz wizji, pobudzających autorefleksyjność i wrażliwość widza w możliwie najwyższym stopniu.

W roli głównej:
Marcin Bosak
Tekst i dramaturgia:
Anka Herbut
Tancerze:
Soliści Polskiego
Baletu Narodowego
Kostiumy:
Agata Strzałkowska
Marta Fiedler
Video art:
Martyna Iwańska
Muzyka:
Marta Radwan
Charakteryzacja:
Maja Adamiak
Reżyseria i produkcja:
Piotr Hull

Piotr Hull

Producent, reżyser, wydawca magazynu Żurnal ArtBook, właściciel salonu Wilcza 18 oraz współwłaściciel Barberian Academy & Barber Shop. Działania Piotra Hulla wymykają się prostej kategoryzacji.

To fryzjer, który został wydawcą. Wydawca, który produkuje spektakle wystawiane na najbardziej prestiżowej scenie w Polsce. Producent, który organizuje artystyczne performances w przestrzeni miejskiej. To, co spaja wszystkie te działania to design i estetyka specyficzne dla Hulla. Wszystko, co robi jest czyste w formie i naznaczone matematyczną precyzją.

Taki jest Żurnal ArtBook, w którym każdy szczegół starannie przymyślano i zaplanowano. Design gazety wielu porównuje do znakomitego Acne Paper - minimalistycznego, stylowego, wyciszonego a jednocześnie bardzo komunikatywnego. Dla Piotra Żurnal jest jak papierowa galeria - eklektyczna, ale konsekwentna, a przede wszystkim bardzo starannie zaprojektowana.

Pociąg do matematyki, konstrukcjonizmu z jednej strony i dekonstrukcji z drugiej widać było także podczas spektakli wystawionych w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Biel ścierała się tam z czernią, światło z mrokiem, a sztuka z prozą życia.

Spektakle:

więcej
więcej
REM to już trzeci interdyscyplinarny projekt, jaki Piotr Hull zrealizuje w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. W 2014 napisał, wyreżyserował i wyprodukował Addiction - spektakl będący ukłonem w stronę człowieka i jego ciała jako płótna dla artystów.
W 2015 powrócił na Salę Kameralną w gmachu przy Placu Teatralnym w Warszawie z Passion, w którym również pełnił funkcję producenta, scenarzysty i współ-reżysera. Spektakl odbił się szerokim echem w mediach. Tym razem Hull, posługując się z jednej strony matematyczną precyzją, a z drugiej - środkami audiowizualnymi wykraczającymi poza standardowy spektakl teatralny, usiłował odpowiedzieć na pytanie o wolność artysty oraz o to, czy rzemiosło może stać się sztuką.